top of page

wo 04 mrt

|

Vrijzinnig Ronse

Ulrich Libbrecht - Levensfilosofie

Kunnen we ons leven en onze inzichten verrijken en verdiepen met ideeën uit andere tradities? Vinden we er nieuwe perspectieven op de ecologische en levensbeschouwelijke crisis? We toetsen interessante ideeën uit de ganse wereld aan onze westerse manier van denken.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Ulrich Libbrecht - Levensfilosofie
Ulrich Libbrecht - Levensfilosofie

Tijd en locatie

04 mrt 2020, 19:30

Vrijzinnig Ronse, Zuidstraat 13, 9600 Ronse, België

Over het evenement

Kunnen we ons leven en onze inzichten verrijken en verdiepen met ideeën uit andere tradities? Vinden we er nieuwe perspectieven op de ecologische en levensbeschouwelijke crisis? We toetsen interessante ideeën uit de ganse wereld aan onze westerse manier van denken. Onze inspiratiebron is streekgenoot wijlen prof. dr. Ulrich Libbrecht, die waardevolle inzichten uit Oost en West samenbracht tot een unieke levensfilosofie.

Denken zonder grenzen 4 maart 2020, 19u30-22u

Samen met Els Janssens gaan we denken over het leven en de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven. We baseren ons hiervoor op de filosofie van wijlen prof.dr. Ulrich Libbrecht. Hij bundelde de basisideeën uit de filosofische tradities van China, India, Afrika, de indianen, de islam en het Jodendom en komt tot enkele interessante fundamentele inzichten. Deze levensbeschouwelijke verschillen kunnen ons helpen elkaar beter te begrijpen maar ook ons eigen wereldbeeld te verruimen en te verdiepen. De “anderen” zijn meer waard dan tolerantie, hun waardevolle interpretaties verdienen een oprechte interesse waaruit we kunnen leren, onder andere op het vlak van natuurwaardering, samenleven, gezondheid en innerlijke ontplooiing.

De natuur is de weg. De filosofie van het taoïsme en de indianen 12 maart 2020, 13u30-16u30

De ecologische crisis waarin we ons bevinden wordt al te vaak alleen vanuit menselijk standpunt bekeken. Is de natuur niet meer dan een gebruiksobject dat ons voorziet van zuurstof, voeding, water en andere grondstoffen? Voor de filosoof Ulrich Libbrecht is ze op de eerste plaats een groot wonder dat de mens aanzet tot wetenschappelijk onderzoek, maar ook tot een diep bewogen worden door het bestaansmysterie waarin wij leven. Hij vond hiervoor inspiratie in het taoïsme en de filosofie van de indianen. Els Janssens neemt ons aan de hand van concrete voorbeelden mee op het filosofische pad waarbij de natuur onze wegwijzer is. Het is ook een gelegenheid om stil te staan bij de ideeën van onze streekgenoot wijlen prof. Ulrich Libbrecht die zich vanuit een groot natuurengagement inzette voor het behoud van het landschap van de Vlaamse Ardennen.

De filosofie van het boeddhisme. Atheïstische spiritualiteit volgens Ulrich Libbrecht. 19 maart 2020, 13u30-16u30

Filosoof Ulrich Libbrecht vroeg zich af wat religie eigenlijk is en hoe ze zich mondiaal op verschillende manieren ontwikkeld heeft. In de filosofie van het boeddhisme vond hij de ideeën voor een atheïstische spiritualiteit die verenigbaar is met een wetenschappelijk wereldbeeld. De toegevoegde waarde is de aandacht voor de innerlijke beleving, de verbinding met de natuur en de ontwikkeling van de emotionaliteit. Het boeddhisme brengt ons voorbij de dualiteit tussen goed en kwaad, mens en natuur, ik en de andere. Els Janssens gaat van hieruit met ons op zoek naar een vorm van spiritualiteit waarbij inzicht en ervaring het belangrijkste zijn.

De weg is wijzer dan de wegwijzer. De levensfilosofie van Ulrich Libbrecht. 26 maart 2020, 13.30-16u30

Ulrich Libbrecht ontwikkelde een levensfilosofie waarin waardevolle inzichten uit Oost en West samengebracht worden. Hij doet dit door niet alleen denkend, maar ook ontroerbaar in het leven te staan vanuit een diepe verbinding met de natuur en de andere. Aan de basis hiervan licht zijn comparatief model dat via concrete voorbeelden zal toegelicht worden. Hierin staan de verhoudingen tussen natuur/lichaam, denken en voelen centraal. Het ‘goede leven’ heeft volgens Libbrecht te maken met een evenwicht tussen deze drie hoofdwaarden. De conventionele ‘wegwijzers’ wijzen ons niet altijd de weg die we moeten gaan. Daarom is het goed andere perspectieven te openen in de hoop hierin iets te herkennen dat bij onze persoonlijkheid en onze levensfase past. Els Janssens gaat van hieruit met ons op zoek naar waarden die in onze economische maatschappij naar de achtergrond worden geschoven, maar echt zin geven in het leven.

Organisatoren: huisvandemens ronse, vormingplus vlaamseardennen, libbrechtgenootschap, OMW

Inschrijvingen:  € 5.00 - Standaardprijs, € 3.00 - Sociale prijs  via: www.vormingplus-vlad.be

Info en locatie: huisvandemens zuidstraat 13 ronse 055/21 49 69 ronse@deMens.nu

Begeleiding: Els Janssens Els Janssens is als docente verbonden aan het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts) en aan de School voor Comparatieve filosofie Antwerpen. Ze publiceerde samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016) 

Deel dit evenement

bottom of page