Word lid

Het lidgeld voor 2018 bedraagt vijftien euro. Hiermee steunt u onze vrijzinnig humanistische werking en geniet u van volgende voordelen:

  • uitnodiging voor de exclusieve ledenactiviteit
  • tweemaandelijks per post een activiteitenoverzicht van Vrijzinnig Ronse en onze partners
  • het tijdschrift De Geus (tweemaandelijks)
  • automatisch lidmaatschap van HVV, inclusief het tijdschrift Het Vrije Woord
Een sociaal lidmaatschap is gratis. Stuur daarvoor een discreet bericht naar de penningmeester.

U kan uw lidgeld storten op ons nieuw rekeningnummer BE04 5230 8091 3031 van Vrijzinnig Centrum Ronse met de vermelding “lidgeld 2018”.

Bezorg ons zeker ook je mailadres, zodat je alle info en uitnodigingen ontvangt.

Cathy Penson

Samen met tal van vrijwilligers organiseren wij elk jaar het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd!

Activiteiten