August Vermeylenfonds

De vereniging heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen. Zij inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen.

De vereniging ontplooit haar werking in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context, via drie krachtlijnen:
1. streven naar een sociaal en cultureel hoogstaande samenleving volgens de kritische traditie van het filosofisch en democratisch socialisme;
2. vorming en ontwikkeling van de mens in de traditie van het ondogmatisch denken en het vrij onderzoek;
3. vorming en ontplooiing van een eigen culturele identiteit, in alle openheid voor en in contact met andere culturen.

Binnen deze drie krachtlijnen moet het mogelijk zijn humanitaire doelstellingen prioritair na te streven. Wie staat voor een “democratisch socialisme”, kiest uiteraard voor de zwakkeren in onze maatschappij. Wie het “ondogmatisch denken” propageert, keert zich automatisch tegen elke vorm van religieus en politiek fundamentalisme. Wie staat voor “openheid voor andere culturen”, aanvaardt logischerwijze het “anders” zijn van allochtonen en migranten.

De kern van deze humanitaire houding van het AVF vindt men trouwens ook terug in zijn houding ten opzichte van de Vlaamse Beweging. Bij diverse gelegenheden werd en wordt herhaald, dat voor het Vermeylenfonds hier drie sleutelbegrippen voorop staan: vrijheid (= democratie), vrede (= pacificatie), verdraagzaamheid (= pluralisme).

Vermeylenfonds afdeling Ronse
Contactpersonen:
- Koen Haelters (voorzitter)
  GSM: 0478 49 23 58 - Email: koen.haelters@gmail.com
- Julien Vandenhoucke (secretaris)
  GSM : 0473 45 59 52 - Email: julienvandenhoucke@hotmail.com
Activiteiten:
zie deze website!

Cathy Penson

Samen met tal van vrijwilligers organiseren wij elk jaar het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd!

Activiteiten