Werkgroep Lentefeest

De Werkgroep Lentefeest heeft tot doel zich te bekommeren om het onderwijs in het algemeen en om het vak niet-confessionele zedenleer in het bijzonder. Deze Werkgroep verleent hulp en steun aan de leerkrachten niet- confessionele zedenleer en ijvert voor de rechten van de vrijzinnigen en zet zich in om voor de cursus zedenleer leerlingen te werven, te steunen en te begeleiden. Hierbij onderschrijft Werkgroep Lentefeest Ronse de principes van het Gemeenschapsonderwijs.

De Werkgroep Lentefeest organiseert het Lentefeest van 7-jarigen en het Feest Vrijzinnige Jeugd voor 12-jarigen. Zij doet dit in samenwerking met de leerkrachten Zedenleer en lokale partners.

In de regio Ronse is Cathy Penson de drijvende kracht achter de Werkgroep Lentefeest. Zij krijgt de hulp van tal van vrijwilligers. Ook het VC werkt nauw samen met hen. Voor meer info, contacteer het VC via Linde Waeyaert (zie contact).

Het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd voor de leerlingen die NC zedenleer volgen,vindt plaats op zondag 23 april.

Team HuisvandeMens Ronse

Neem een kijkje op www.deMens.nu voor meer info over onze werking!

Activiteiten